شماره رکورد :
23041
ردة اصلي :
DSR
شماره :
2079
شمارة کاتر :
/ب44الف58
پديد آور :
اسمعيلي سنگري ، حسين ، 1355 -
عنوان :
تاريخ و معماري بازار تبريز
شرح پديد آور :
مولف حسين اسمعيلي سنگري ، بهروز عمراني
اطلاعات نشر :
ستوده
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
259 ص.: مصور.
يادداشت :
كتابنامه : ص. 257 - 259 ؛ همچنين به صورت زير نويس
موضوع :
بازار -- ايران -- تبريز -- تاريخ
لينک به اين مدرک :

بازگشت